Oczyszczacze plusmacluster

technologia

W jaki sposób jony
Plasmacluster mogą wpływać
na wirusy, alergeny, grzyby
i bakterie unoszące się
w powietrzu?

Podstawą działania technologii Plasmacluster zastosowanej w oczyszczaczach powietrza Sharp jest jednoczesna emisja jonów dodatnich i ujemnych w liczbie 7000 lub 25 000 na cm3 1. Technologia ta została przebadana pod kątem utraty aktywności wybranych rodzajów mikroorganizmów a jej działanie analizowały ośrodki badawcze2. Zastosowanie generatora jonów Plasmacluster w oczyszczaczach powietrza wpływa na unoszące się w powietrzu wirusy czy bakterie a także na redukcję elektryczności statycznej i neutralizację nieprzyjemnych zapachów. To prawdopodobnie jedyna do tej pory technologia, która nie tylko wspiera działanie filtrów w urządzeniach do oczyszczania powietrza, ale niezależnie od nich ma możliwość wpływania na szkodliwe cząsteczki… unoszące się w powietrzu czy osiadające na różnych powierzchniach. Dziś technologia Plasmacluster dostępna jest nie tylko w oczyszczaczach powietrza marki Sharp, ale także klimatyzacji, chłodziarko-zamrażarkach czy samochodowych generatorach jonów producenta.

Jak powstają jony Plasmacluster3?

Po pierwsze

Technologia Plasmacluster wykorzystuje w szczególności wyładowania plazmowe do tworzenia i uwalniania takich samych jonów dodatnich i ujemnych, takich samych, jakie występują w przyrodzie. Poprzez wyładowania plazmowe z cząsteczek wody i tlenu w powietrzu wytwarzane są dodatnie jony wodoru (H⁺) i ujemne jony tlenu (O₂⁻).

Po drugie

Dodatnie jony wodoru (H⁺) i ujemne jony tlenu (O₂⁻) mają ładunek elektryczny. Przyciągają i otaczają znajdujące się w powietrzu cząsteczki wody (H₂O) znajdujące się w powietrzu. W ten sposób tworzą się stabilne skupiska jonów.

jony

Jony Plasmacluster

Zatem w jaki sposób jony Plasmacluster dezaktywują wirusy, bakterie, alergeny czy grzyby?

Jony Plasmacluster dodatnie (H⁺) i ujemne (O₂⁻) są rozładowywane jednocześnie. Przywierają do powierzchni wirusów unoszących się w powietrzu oraz innych substancji i zmieniają się w wysoce reaktywne rodniki OH. Dzięki niezwykłej sile utleniającej, rodniki OH szybko odbierają wodór (H) z białka na powierzchni wirusów i innych substancji, hamując w ten sposób aktywność szkodliwej cząsteczki. Ponieważ powierzchnia bakterii i alergenów składa się głównie z białka, usunięcie atomu wodoru (H) z tej struktury wpływa na jej szkodliwość. A zatem, nawet gdyby poddane działaniu jonów Plasmacluster alergeny dostały się do organizmu, ten ma możliwość niezareagowania na alergię4. Co więcej, rodnik OH, który związał się z usuniętym z powierzchni białka atomem wodoru (H), natychmiast tworzy cząsteczkę wody (H2O), która powraca do powietrza5.

curiosity
CIEKAWOSTKA Czy wiesz,
skąd się wzięła
nazwa Plasmacluster?
Najbardziej znanym przykładem klastra są winogrona. Kiedy cząsteczki wody otaczają jony generowane podczas wyładowania plazmy, przypomina to kształtem kiść winogron. Z tego właśnie podobieństwa pochodzi nazwa technologii „Plasmacluster”, i dlatego też logo Plasmacluster wygląda jak kiść winogron6.

Efektywność

Z jakimi problemami radzi sobie technologia Plasmacluster?

Efektywność oczyszczaczy powietrza z technologią Plasmacluster zależy w szczególności od objętości pomieszczenia, odpowiedniego doboru modelu do wielkości pomieszczenia oraz zastosowanego generatora jonów.

Jednostka generująca jony jest umieszczona na ścieżce strumienia powietrza, generowanego przez wentylator Jony Plasmacluster są wydmuchiwane wraz z powietrzem do pomieszczenia.
Przepływ powietrza ustawiony jest po kątem 20 stopni, dzięki czemu napędzane przez wentylator powietrze rozchodzi się po całym pomieszczeniu. Jony Plasmacluster docierają także do odległych miejsc, nawet w dużych przestrzeniach, takich jak salon.


Skuteczność wpływania na aktywność wybranych patogenów przez jony Plasmacluster była weryfikowana podczas badań w warunkach laboratoryjnych7:

Alergeny unoszące się w powietrzu (efekt po 14–51 minutach w hermetycznej przestrzeni testowej o powierzchni 25 m³ dla oczyszczacza powietrza wyposażonego w generator jonów Plasmacluster HD25000/7000)8

Bakterie: Serratia, Coliform bacteria (E. coli), E. coli, Staphylococcus (aureus), Candida, Bacillus subtilis, MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus), Pseudomonas, Enterococcus, Staphy-lococcus, Enterococcus, Staphylococcus, Sarcina, Micrococcus

Grzyby: Cladosporium, Penicillium, Aspergillus, Aspergillus, Penicillium, Stachybotrys, Alternaria, Mucorales

Nieprzyjemne zapachy: Sharp Corporation, we współpracy z Animal Clinical Research, podczas testów przeprowadzonych w szpitalu weterynaryjnym, udowodnili, że jony Plasmacluster o dużej gęstości (stężenie jonów: 25 000 jonów/ cm3) zmniejszają ilość bakterii w powietrzu i neutralizują zapach amoniaku, które są głównymi przyczynami nieprzyjemnych woni wydzielanych przez zwierzęta domowe.

Co więcej, jony Plasmacluster korzystnie wpływają na poprawę kondycji skóry.9
Jony Plasmacluster o dużej gęstości (25 000 jonów / cm³) zostały przebadane pod kątem ochrony skóry przed wysuszeniem i poprawy jej elastyczności. Ponadto, jony Plasmacluster o wysokiej gęstości okazały się skuteczne w ograniczaniu nadmiaru sebum, które jest przyczyną błyszczenia się skóry.
Jony Plasmacluster redukują także elektryczność statyczną. Elektryczność statyczna pochodzi z przedmiotów przyjmujących ładunek dodatni lub ujemny. Jony Plasmacluster naładowane są zarówno dodatnio, jak i ujemnie, dlatego reagują na oba ładunki. Jony ujemne Plasmacluster łączą się z dodatnio naładowanymi jonami np. cząsteczek kurzu, a dodatnie jony Plasmacluster – z ujemnymi. W obu przypadkach wpływają na elektryczność statyczną.10

offer
OFERTA Poznaj ofertę
oczyszczaczy powietrza
z technologią
Plasmacluster
ki-g75eu-w

KI-G75EU-W

KC-G60EU-W

KC-G60EU-W

KC-A60EU-W

KC-A60EU-W

Mimo wielu dowodów na skuteczność technologii Plasmacluster w walce z bakteriami, wirusami czy alergenami unoszącymi się w powietrzu, należy pamiętać, że oczyszczacze powietrza Sharp nie są urządzeniami medycznymi. Nie zwalnia to ich użytkowników z ostrożności w kontaktach z osobami chorymi.

Skuteczność działania

Badania nad wirusami z rodziny Corona

Od miesięcy z niepokojem patrzymy na mapę świata, na której co chwilę pojawiają się nowe ogniska choroby określonej jako COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Firma Sharp Corporation zdecydowała się zbadać skuteczność jonów Palsamcluster pod kątem dezaktywowania wirusa SARS-CoV-2. Najnowsze testy dowiodły, że tylko 30 sekund ekspozycji na jony Plasmacluster może zredukować ponad 90% koronawirusa (indeks 11).
Już w 2004 roku, we współpracy z Instytutem Kitasato, Sharp przeprowadził szereg badań dotyczących skuteczności technologii Plasmacluster w inaktywowaniu znajdującego się w powietrzu koronawirusa kotów (Feline). Kitasato Institute Medical Center Hospital jest jedną z najbardziej prestiżowych organizacji zajmujących się badaniami wirusów na świecie. Przeprowadzone w 2004 roku testy dowiodły, że Plasmacluster oddziałuje na wirusa wywołującego zakaźne zapalenie otrzewnej u kotów (FCoV). Wirus tenpochodzi właśnie z rodziny koronawirusów, na poziomie wskazanym w badaniach.12

Aby to stwierdzić, wykorzystano dwa pudełka, każde o objętości 1m3. W jednym pudełku umieszczono generator jonów Plasmacluster, drugie pudełko pozostało puste. W obydwu rozpylono mgiełkę zawierającą wirusa. Test wykazał, że w warunkach jego wykonywania w ciągu 40 minut, zostało inaktywowane 99,7% wirusa poddanego działaniu jonów Plasmacluster. Bardzo możliwe, że wpływ na unieszkodliwienie wirusa miało uszkodzenie struktury białkowej kolca poprzez odebranie wodoru. 13

Białko koronawirusa

Poniższe zdjęcia przedstawiają wirusa niepoddanego jonom Plasmacluster (po lewo) i po ekspozycji jonów (po prawej).

wirusy
Koronawirus niepoddany działaniu jonów Plasmacluster™

Zachowuje swój normalny kształt

wirusy uszkodzone
Koronawirus poddany działaniu jonów Plasmacluster™

Zachowuje swój normalny kształt

Obecnie wyróżnia się w szczególności następujące rodzaje koronawirusów, wywołujących infekcję u człowieka14:

 • ludzki koronawirus 229E (HCoV 229E)
 • ludzki koronawirus OC43 (HCoV OC43)
 • ludzki wirus SARS (SARS CoV Urbani)
 • ludzki koronawirus NL63 (HCoV NL63, początkowo wirus New Haven)
 • ludzki koronawirus HKU1 (HCoV HKU1)
 • ludzki koronawirus bliskowschodniego zespołu oddechowego – wirus MERS (MERS-CoV, także: HCoV-EMC/2012, ludzki betakoronawirus 2c EMC/2012)
 • ludzki koronawirus SARS-CoV-2 (wcześniej 2019-nCoV, zidentyfikowany w Wuhanie)

W jakim czasie jony Plasmacluster są w stanie zahamować rozwój pleśni, wirusów, bakterii i alergenów?

Skuteczność hamowania rozwoju szkodliwych cząsteczek zależy od wielkości pomieszczenia oraz stężenia jonów na 1 cm sześcienny. W oczyszczaczach powietrza Sharp zastosowane są generatory o wydajności 7000 i 25000 jonów na 1 cm sześcienny.

Jednostka generująca jony jest umieszczona na ścieżce strumienia powietrza generowanego przez wentylator, zatem jony Plasmacluster są wydmuchiwane wraz z powietrzem do pomieszczenia.
Dzięki, w szczególności temu, że przepływ powietrza ustawiony jest po kątem 20 stopni, napędzane przez wentylator powietrze rozchodzi się po całym pomieszczeniu, a jony Plasmacluster docierają do odległych miejsc nawet przestronnych przestrzeni, takich jak salon.

tabela oczyszczania powietrza
offer
OFERTA Poznaj ofertę
oczyszczaczy powietrza
z technologią
Plasmacluster
ki-g75eu-w

KI-G75EU-W

KC-G60EU-W

KC-G60EU-W

KC-A60EU-W

KC-A60EU-W

Mimo wielu dowodów na skuteczność technologii Plasmacluster w walce z bakteriami, wirusami czy alergenami unoszącymi się w powietrzu, należy pamiętać, że oczyszczacze powietrza Sharp nie są urządzeniami medycznymi. Nie zwalnia to ich użytkowników z ostrożności w kontaktach z osobami chorymi.


 1. Przenośny generator jonów UJ-GC20E może generować nawet 75 000 jonów na cm3
 2. Por. https://global.sharp/pci/en/certified/ z 27.02.2020
 3. Por. https://global.sharp/pci/en/about_pci/ z 27.02.2020
 4. Cyt. Za https://global.sharp/pci/en/certified/pdf/allergens_01.pdf z 27.02.2020
 5. Z tego też powodu funkcja nawilżania dostępna w oczyszczaczach z technologią Plasmacluster szybciej przynosi efekty, w krótszym czasie wyrównując odpowiedni poziom nawilżenia powietrza.
 6. Cyt. Za: https://global.sharp/pci/en/about_pci/ z 1.03.2020
 7. Więcej o przeprowadzonych badaniach można przeczytać pod adresem: https://global.sharp/pci/en/certified/
 8. Cyt. Za: https://global.sharp/pci/en/effect/ z dnia 12.03.2020
 1. Cyt. Za: https://global.sharp/pci/en/effect/ z dnia 12.03.2020
 2. Por. https://global.sharp/pci/en/certified/pdf/skin_01.pdf
 3. Cyt. Za https://global.sharp/pci/en/about_pci/ z dnia 28.02.2020
 4. https://global.sharp/corporate/news/200907-a.html?fbclid=IwAR1x7cV2rWIyjQQKtbIPXMz_-Nx4ifNT9y36-Y_lLlWKUcCaKrW2i90LZn0
 5. Por. https://global.sharp/pci/en/certified/pdf/viruses_01.pdf z dnia 28.02.2020
 6. Por. https://global.sharp/pci/en/certified/pdf/viruses_01.pdf
 7. Por. http://www.pnmedycznych.pl/wp-content/uploads/2015/04/pnm_2015_048-054b.pdf z dnia 10.03.2020; https://apps.who.int/iris/handle/10665/330376 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330376/WHO-2019-nCoV-Surveillance-v2020.1-eng.pdf?sequence=5&isAllowed=y z dnia 10.03.2020